Jednodňová prezentácia výsledkov projektu v Užhorode